Kindervoetenteam Haaglanden

Kindervoet- en loopproblemen

Ouders vragen zich regelmatig af waar ze met hun kind terecht kunnen met voet- en/of loopproblemen.

Dit probleem viel een aantal individuele professionals in Gezondheidscentrum Nieuw Rijswijk op. De geboden zorg aan deze specifieke doelgroep en problematiek wordt in Nederland vaak nog monodisciplinair en ongestructureerd aangeboden.

Uit deze groep, bestaand uit podotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en een manueel therapeut, is het Kindervoetenteam Haaglanden ontstaan.

Het doel van het Kindervoetenteam Haaglanden is een laagdrempelige eerstelijns multidisciplinaire samenwerking aan te bieden om de kwaliteit van zorg voor kinderen met voet- en loopproblemen te optimaliseren.

Heel belangrijk is de aandacht voor de hulpvraag van het kind (en de ouders). Hierbij is het essentieel dat er een goede diagnose wordt gesteld, alvorens te gaan behandelen.

Binnen ons team kan de podotherapeut of kinderfysiotherapeut screenen of het kind ook onderzocht moet worden door een andere discipline, bijvoorbeeld de manueel therapeut of een (kinder-)orthopeed.

Voor de ouders en kinderen is het prettig dat de verschillende paramedici onder één dak zitten.
Indien nodig wordt in overleg met de eventuele verwijzer het kind doorgestuurd voor aanvullend onderzoek en eventuele behandeling buiten het Kindervoetenteam.

Meer informatie kunt u vinden op www.dekindervoet.nl