Kinderergotherapie

Wat doet de kinderergotherapeut

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelf. De kinderergotherapeut begeleidt kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten thuis of op school zoals spelen, schrijven, eten, aankleden. Dit doet zij door te kijken naar wat het kind wil en wat de omgeving van hem vraagt. Zij analyseert waarom het kind moeite heeft met een activiteit. Vervolgens kan door oefenen en spel, advisering en/of aanpassing van de omgeving het uitvoeren van de activiteit worden verbeterd. Kinderergotherapie ZiP is er voor kinderen van 0 tot ongeveer 15 jaar.

De ergotherapeut kan u tevens advies geven met betrekking tot voorzieningen vergoed door WMO, UWV en ziektekostenverzekeraar.

Welke kinderen kunnen bij de ergotherapeut terecht

Kinderen die moeite hebben met het aanleren en/of uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals spelen, aan- en uitkleden, hanteren van bestek, knutselen, schrijven, veter strikken. Kinderen met problemen in het verwerken van prikkels uit de omgeving of vanuit het eigen lichaam, over -of ondergevoeligheid (ook wel problemen met sensorische informatie verwerking genoemd). Vaak worden de problemen van het kind het eerst gesignaleerd door ouders, leerkracht, fysiotherapeut of logopedist. Kijk  voor uitgebreide informatie hierover op onze website.

Verwijzing

Ergotherapeuten behandelen op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Vanaf 2012 zijn we ook direct toegankelijk.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Er wordt 10 uur per jaar vergoed. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt meer. Het is raadzaam hierover contact op te nemen met uw verzekering.

Kwaliteit

Wij zijn lid van de EN (Ergotherapie Nederland) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Tevens zijn we aangesloten bij KETP Nederland een kwaliteitsnetwerk voor 1e lijns kinderergotherapeuten.  Wij volgen de ontwikkelingen binnen de (kinder)ergotherapie op de voet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over kinderergotherapieZiP en wat wij voor uw kind kunnen betekenen? Bel of mail ons gerust of kijk op onze website: www.kinderergotherapieZiP.nl.

Contact

Marjolein Kuiper :    06-43219584
Inge de Haan:           06-29391609
Als we niet opnemen, zijn we waarschijnlijk aan het behandelen.  Indien u een boodschap inspreekt, bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Email: info@kinderergotherapiezip.nl